Buwan ng Wikang Pambansa '13

Mga nagpunyagi sa patimbalak ng selebrasyon:

Sanaysay:
Una – Mary Therese Encina (CAS)
Pangalawa – Robert Delfin (CME)
Pangatlo – Julien Grace Fantilanan (CAS)

Tula:
Una – Joshua Kenneth Anas (CAS)
Pangalawa – Mary Therese Encina (CAS)
Pangatlo – Prechin Farinas (CCJ)

Quiz Bee:
Una – Keinth Paul Campos (BSMT)
Pangalawa – Jay Bolaño (CED)
Pangatlo – Ma. Nemie Ino (CBMA)

Poster:
Una – Jetroh Yap (CBMA)
Pangalawa – Kenneth dela Cruz (CED)
Pangatlo – Ryan Casipit (CME)

Slogan:
Una – Caren Unating (CAS)
Pangalawa – Ryan Casipit (CME)
Pangatlo – Leah Toos (CED)